Uvjeti korištenja

Korištenjem Internet stranice erit.hr društva ERIT d.o.o. smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim uvjetima korištenja te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju.
ERIT d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja i uvjeta korištenja Internet stranice bez obaveze prethodne najave te nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.
Svrha Internet stranice je informiranje korisnika o poslovanju, rješenjima i proizvodima, o našim članicama, mogućnost prijave na otvorene pozicije unutar ERIT d.o.o., informiranje o kulturi kompanije.
ERIT d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način vezana uz korištenje stranice od strane korisnika bilo uporabom ili zlouporabom sadržaja te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom sadržaja stranice.
ERIT d.o.o. nastoji smanjiti tehničke pogreške prilikom korištenja Internet stranice, no ne može jamčiti da će sve funkcionalnosti biti uvijek dostupne niti odgovara za eventualnu nedostupnost stranice.
ERIT d.o.o. ne odgovara za sadržaje niti za raspoloživost drugih stranica na koje upućuje poveznicama.
Dokumenti, fotografije, podaci, informacije kao i bilo koji dio sadržaja objavljeni na stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka.
Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja, kao i drugi posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi. ERIT d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem web stranica erit.hr domene ili na drugi primjeren način.